Examen

Wat je moet weten/kunnenHangGlidingTrainingManual

Om je alvast een heel eind op weg te helpen heeft de examencommissie van de KNVvL een overzicht gemaakt. Hierin wordt voor je op een rij gezet wat je in ieder geval moet weten of kunnen om te slagen voor de verschillende vakken. Dit overzicht is echter geen sluitende lijst met theorie welke garandeert dat je het examen haalt.

Je kunt dit overzicht hier downloaden >

Andere ‘officiële’ en algemene bronnen van informatie zijn:

Theorieles

Buiten dat je natuurlijk voor meer informatie over de examenstof terecht kunt bij je eigen instructeur, is er vaak ook de mogelijkheid om theorielessen te volgen bij een vliegschool, bv. High5 of Delta Fly Adventures. In een cursus van vijf theorie-blokken wordt de meest essentiële theorie behandeld.

Voor meer informatie over de examens mail je examen@iq180.nl


Voorschriften en deltavliegreglementen

Het merendeel van wat je moet weten over ‘Voorschriften en reglementen’ is opgenomen in het Handboek Afdeling Zeilvliegen.

Een gedeelte van de regelgeving specifiek voor deltavliegers wordt daarnaast toegelicht op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport. Kijk vooral ook naar de documenten onder ‘Zie ook’ Download de terreineisen en het Overzicht diagram.

Een goede uitleg omtrent de Luchtruimclassificatie-gebieden is gegeven in een Aeronautical Information circular over VFR-vluchten van 03/2003. Kijk ook naar de tabel op blz 23. Let wel op, want de regels zijn inmiddels veranderd! Met name de regels omtrent transponder-gebruik en minimum vliegzicht zijn aangepast. Over het transponder-gebruik zijn de regels aangepast in 2008 en in dit Aeronautical Information circular omschreven.

Aerodynamica

prospi

De theorie van de aerodynamica en de liftkracht van een vleugelvorm wordt beknopt uitgelegd op de Wikipedia-pagina Liftkracht. Deze theorie gaat echter nog veel verder en geleerden zijn het zelfs op detail nog niet helemaal met elkaar eens. Voor ons is echter vooral van belang wat de uitwerking is op een deltavleugel. Dit staat duidelijk omschreven in hoofdstuk 3 en 11 van de ‘Hang Gliding Training Manual’ van Dennis Pagen.

Vliegtechniek

Deze kennis wordt je hoofdzakelijk bijgebracht in de praktijk. Heb je al de nodige praktische ervaring, dan weet je van dit onderwerp wellicht al heel wat. Heb je dit nog niet, dan kan het zeker geen kwaad om met name de hoofdstukken 5 t/m 10 en 12 van de ‘Hang Gliding Training Manual’ van Dennis Pagen door te nemen.

Meteorologie

Zie onze meteo pagina.