Monte Cucco (Noord)Oost-start

Monte Cucco (Noord)Oost-start

Het is een behoorlijk ritje naar de Monte Cucco vanuit Nederland(/België), maar dat is het zeker waard! Deze prachtige vliegstek biedt prima soar- en thermiekkansen en heeft startmogelijkheden in Westelijke en Oostelijke richting.

Er zijn twee officiële weide-startplaatsen op de Monte Cucco; de Zuid-West- (h=1185m) en (Noord)Oost-start (h=1130m, deze staat op de borden als de ‘Noord-start’ maar ligt in feite op oostelijke richting). Beiden zijn over het algemeen goed startbaar met alle windrichtingen met een West- dan wel Oost-component. Er is een geasfalteerde weg naar boven die doodloopt op de West-startplek. Deze weg is te vinden door de borden ‘Monte Cucco’ te volgen vanuit het plaatsje Sigillo.

Startplek

Bij de Oost-start kun je, net als bij de West-start, op verschillende plekken starten en daardoor goed inspelen op de heersende windrichting. De Oost-start is bereikbaar via een prima begaanbare onverharde weg die wordt aangeven met borden vanaf de laatste T-splitsing, op de verharde weg naar boven (eindigende op de West-start). Dit pad is een éénrichtingsweg. Bij deze start mag je, wanneer je op het hoger gelegen deel wilt starten, even met de auto het ‘verboden’ pad inrijden om uit te laden. Natuurlijk zet je daarna de auto weer beneden neer, naast het pad.

Landing

Het landingsterrein (h=420m) is wat ver van de start; mocht je niet binnen enkele minuten na de start lift vinden, dan is het wijselijk om het iets meer te zoeken richting het landingsterrein. Het landingsterrein is niet zichtbaar vanaf de start; je moet eerst tussen twee lage bergruggen aan de Zuidkant door vliegen, voordat je het langwerpige terrein dat zich strekt in Oostelijke richting ziet liggen voorbij het dorpje Bastia (kerkje). Het is met de auto bereikbaar via een klein weggetje dat loopt van het dorpje Vallina naar Molinaccio. Dit landingsterrein is niet officieel en er is dan ook geen windzak, al hangt er doorgaans wel een lintje.

Het officiële landingsterrein is een ultra-light landingsbaan een paar honderd meter verderop in Zuid-Oostelijke richting. Het is gebruikelijk dat je hier landingsgeld van ongeveer €5,- betaalt. Het terrein is afgesloten met een hek wanneer er niemand aanwezig is. Het is een mooie landingsbaan die zich ook in Oostelijke richting strekt, met altijd kort gras.

Actuele windinformatie

Met de locatie ‘Montarone’ op bv. Windfinder kun je de actuele windrichting en -kracht bekijken op de Monte Cucco. De meting vindt plaats bij de Antennes, Zuidelijk van de West-start.

Door: Monique van Kessel & Rens Peeters